Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia osobných údajov

Autor potrebuje Vaše meno, priezvisko a e-mail, aby úspešne odpovedal na vašu otázku. Pritom sa zaväzuje, že bude chrániť súkromie všetkých údajov. Zbierajú sa iba potrebné, základné údaje o používateľoch.

Používateľ má možnosť vybrať si, či chce alebo nechce, aby jeho mail bol vymazaný zo zoznamu. Všetky údaje o používateľoch sú prísne chránené a dostupné iba autorovi, ktorý je zodpovedný za rešpektovanie zásad ochrany súkromia. Zaväzuje sa, že zhromaždené údaje nebude používať na akýkoľvek iný účel, ani ich neposkytne tretím osobám.

Koláčiky (cookies) a zbieranie technických údajov používateľov

Tento blog používa „cookies“, aby zlepšil a zdokonalil Vašu skúsenosť počas používania blogu. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Vašom pevnom disku webovými servermi (pokiaľ povolíte). Cookies sa nemôžu používať na spustenie programu alebo prenos vírusu do Vášho počítača, ani neobsahujú osobné informácie používateľa. Cookie nemôže čítať údaje z Vášho pevného disku, nemôže čítať ostatné koláčiky, ktoré vytvorili iné webové stránky a len webová stránka, ktorá Vám poslala určitý koláčik (Cookie) môže čítať, upravovať alebo vymazať takýto koláčik. Ak ste nastavili Váš prehliadač, aby Vás upozornil pri prijatí koláčiku, dostanete správu ohľadom koláčiku.

Prístup k osobným údajom

Autor blogu nepredáva, neobchoduje, ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše údaje môžu byť zdieľané iba v prípade, ak to vyžaduje zákon.

Bezpečnosť údajov

Aby zabránil neoprávnenému prístupu a zverejneniu údajov, autor používa pokročilé fyzické, elektronické a riadiace postupy, s cieľom bezpečnej ochrany zhromaždených informácií.

Vonkajšie odkazy

Stránka môže obsahovať odkazy, ktoré vás budú presmerovať na iné stránky, ktoré patria tretím osobám. Akékoľvek druhy informácií, vrátane osobných informácií, ktoré poskytnete takejto stránke nie sú v kompetencii tejto stránky a autor nemôže byť zodpovedný za akékoľvek použitie stránok tretích osôb. Ak máte akékoľvek obavy o spôsobe, akým iné stránky zbierajú a používajú Vaše informácie, rozhodne si prečítajte politiku ochrany súkromia tejto stránky.

Súhlas a zmena podmienok

Používanie tejto služby znamená súhlas používateľa s uvedenými podmienkami používania. Autor blogu sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetko uvedené a všetky zmeny podmienok sú platné až po ich zverejnení na tejto stránke.

Ak nesúhlasíte s podmienkami, ktoré obsahuje Politika ochrany súkromia, mali by ste okamžite prestať používať tento blog.

Používanie tohto blogu znamená, že súhlasíte s Politikou ochrany súkromia.